ตอนที่เรื่องDown
load
ตอนที่ 1พระราชประวัติ
ตอนที่ 2พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
ตอนที่ 3พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ 4พระราชลัญจกร
ตอนที่ 5พระราชนิพนธ์
ตอนที่ 6พระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปประจพระชนมวาร
ตอนที่ 7ลิขสิทธิ์ในพระปรมาภิไธย
ตอนที่ 8สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
ตอนที่ 9พระราชพิธีเฉลิมฉลองศิริราชาสมบัติ
ตอนที่ 10ตราสัญลักษณ์
ตอนที่ 11พระราชสมัญญา
ตอนที่ 12จอมทัพไทย
ตอนที่ 13พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล
ตอนที่ 14พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
ตอนที่ 15พระมหากรุณาธิคุณต่อดรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
ตอนที่ 1
พระราชประวัติ

สถานีวิทยุกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 316616