เรื่อง : แผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันดรคไข้เลือดออก

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200528 เวลา : 6:51:48      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   374   ครั้ง
      รายละเอียด : แผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันดรคไข้เลือดออก

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย