เรื่อง : งานประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200528 เวลา : 7:12:17      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   421   ครั้ง
      รายละเอียด :
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไ?ทย ในพระบรมราชูปถัมภ์? เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด ในรูปแบบเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ภายใต้วิกฤตการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต ฯลฯ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,818,000 บาท รายละเอียด กติกา และส่งภาพ : www.RPST.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-209-3755 , 097-250-0058

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://ocac.go.th/…/05/ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย.…

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย