เรื่อง : ธอส.ชี้แจงกรณี ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ อภิปรายพาดพิงการปล่อยสินเชื่อ

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200529 เวลา : 5:59:43      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   432   ครั้ง
      รายละเอียด : ธอส.ชี้แจงกรณี ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ อภิปรายพาดพิงการปล่อยสินเชื่อ

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย