เรื่อง : ขอเชิญผู้รับบริการ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ฟรี

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200529 เวลา : 6:05:17      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   417   ครั้ง
      รายละเอียด : ขอเชิญผู้รับบริการ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ฟรี

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย