เรื่อง : โรคความดันโลหิตสูง ที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200609 เวลา : 7:11:50      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   497   ครั้ง
      รายละเอียด : โรคความดันโลหิตสูง ที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย